Beredskabsplan

Beredskabsplan for Herning Kommune findes her som pdf-fil.

Alarmeringslister

  • Alarmeringsliste – Bestyrelse/leverandører m.m.
    Findes under det enkelte vandværk – se under menupunktet “vandværker” 
  • Alarmeringsliste – Offentlige myndigheder/Medier
    Undermenu til dette punkt – Beredskabsplan

Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer), skal du have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader