Offentlig Alarmeringsliste

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

       

Offentlige myndigheder

     
Beredskabscenter Midtjylland – Døgnvagt   20 85 08 13   
Vice beredskabschef      
Vice beredskabschef      
LabVest, Holstebro, vandanalyse Rene Jensen  96 10 93 03/22 65 16 00  
Kommunens miljøafdeling   96 28 80 49/21 67 14 44  
Herning Kommune   96 28 28 28   
Analyselaboratorium      
Beredskabsstyrelsen Midtjylland
H.P.Hansensvej 100, Herning
 Døgnvagt 96 26 76 00  
Alarmcentralen   112  
Lokalpoliti Midt- og Vestjylland   114  
Lægevagten   70 11 31 31   
Falck   70 10 20 30  
Embedslægen   70 22 02 69/72 22 79 70  
Skadestue Herning Sygehus (96 27 27 27 ??)  
Rigshospitalets Giftinformations-center   35 45 35 45  
Forsikring      
Vejmyndighed      

Information

     
Lokal avis  Herning Folkeblad 96 26 37 00   
Lokal radio      
DR Regional (Danmarks radio) Radio Midt og Vest 96 10 75 00   
TV2 – Regional TV Midt/Vest 96 12 12 12   
DR -TV   35 20 30 40  
Reuters    33 96 96 96