Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Offentlig Alarmeringsliste


Enhed

Beredskabscenter Midtjylland – Døgnvagt
Vice beredskabschef
LabVest, Holstebro, vandanalyse
Kommunens miljøafdeling
Herning Kommune
Beredskabsstyrelsen MidtjyllandH.P.Hansensvej 100, Herning 
Alarmcentralen
Lokalpoliti Midt- og Vestjylland
Lægevagten
Falck
Embedslægen
Skadestue
Rigshospitalets Giftinformations-center
Forsikring
Vejmyndighed

Information:
Lokal avis
Lokal radio
DR Regional (Danmarks radio)
TV2 – Regional
DR -TV
Reuters

KontaktpersonRene Jensen


Døgnvagt


Herning Sygehus

Herning Folkeblad

Radio Midt og Vest
TV Midt/Vest

Telefon

20 85 08 13

96 10 93 03/22 65 16 00 96 28 80 49/21 67 14 44 96 28 28 28 
96 26 76 00

112
114
70 11 31 31
70 10 20 30
70 22 02 69/72 22 79 70
96 27 27 27 ??)
35 45 35 45
96 26 37 00

96 10 75 00 
96 12 12 12
35 20 30 40
33 96 96 96 

Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net