Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Abildå Vandværk

Bestyrelsen: 
Formand
Næstformand
Sekretær 
Kasserer
Vandværkspasser
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Naturgas (påvisning af kabel)
Nødstrømsanlæg
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger

Nabovandværker:
Ørnhøj Vandværk

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri
Navn

Bjarne Refsgaard


Poul Nielsen

Gustav H. Jeppesen
Villy Thomsen
Kaj Pedersen


Ørnhøj El-service
Abildå Smedie

RAHPoul Nielsen
Kaj Pedersen
Kaj Hauris Pedersen
P. Christiansen A/S
DVN

Telefon

9738 6385


9738 4122

9713 3083
9738 6294
9738 4215


9738 6093
9738 4162

9732 14559738 4122
9738 4215
9738 4156
9753 5222
9866 6666


9738 6020

E-mail

bcrefsgaard@mail.tele.dk


vjtas@mail.dk 

jepp@vildbjerg.dk 
vt@mail.mira.dk
kaj-ellen123@mail.dk

dvn@dvn.dk

Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Telefon: 97 19 82 85
Mobil: 40 30 89 00
Mail: stoettrup@adr.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net