Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Haunstrup Vandværk

Bestyrelsen:
Formand
Sekretær
Kasserer
Vandværkspasser
IT/Hjemmeside/vand-
værkspasser

Håndværkere og materiel:
Elektriker
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Naturgas (påvisning af kabel)
Laboratorium
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver/
Hjemmeside
Vandtankvogne/-dunke
Beredskabschef
Afmærkningsmateriel
Vejdirektoratet
Slamsuger
Silhorko Skanderborg

Nabovandværker:

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Navn

Keld Bertelsen
Britt Erni Feldborg
Morten Baun
Finn Anker Skov
Jesper Mai
Pro-El
Svend Erik Madsen
Energi Midt
TDC

Eurofins
Svend Erik Madsen
Højfeldt
DVN ApS.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Herning Kommune

Højfeldt
Telefon

31219412
22424496
22778857
26428853
23244310
24632194
40332049
70151560
70150715

87278727

70224266
40332049
97120222
98666666
96267600
96281100

96275456
72442600
97170222
86571233
E-mail


Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net