Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Karstoft Vandværk

Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Vandværks-passer 

Håndværkere og materiel:
Elektriker 
El-forsyning
VVS
Entreprenør

El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger

Nabovandværker: 
Skarrild Vandværk
Sdr. Omme Vandværk 
Uhre Vandværk
Sandet Vandværk

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri
Navn

Leif Bødker
Lars Laigaard
Ove Kristensen
Jens Hvegholm
(Aage Madsen) 
Kemic Vandrens 



Blåhøj El 
MES 

Skærlund Maskinstation

TDC








DVN ApS.

Telefon

29128547
97196919 / 40186919
97196431 / 21789012
97196062
97196113 / 26256113
?



?
?

?


?








98666666/60399660

E-mail

leif.bdker@mvb.net 
lars@laigaard.dk
ove1807@hotmail.com
jens.hvegholm@mvbmail.dk  
minnaaage@hotmail.com



















dvn@dvn.dk


Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net