Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Kibæk Vandværk

Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Vandværksleder
Driftsassistent
Bestyrelsesmedlem

Håndværkere og materiel:
Elektriker
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
E-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Teknisk Rådgiver
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Tankvogn
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Varmeværk
Silhorko
Holst Kloakservice
Tarco

Nabovandværker:
Sdr. Felding
Skarrild
Herning Vand A/S

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner

Navn

Torben Jensen
Jens Pedersen
Preben Staal
Bjarne Barslund
Kaj Thomsen

SysTek-Skræddergaard
Kibæk El-Service
Henning Jessen
Leif Dag
Energi Midt
Kibæk El-værk
Ledningsoplysning


Ledningsoplysning

DVN


P. Christiansen & Søn
Arla Mejeri
Beredskabschefen

Herning Kommune
TermoVest
Leo Thomsen
Kibæk
Skanderborg
Johannes Støttrup
Vagn Knudsen
Steen Asferg
Sandfeldgården
Kibæk Skole
Trætoppen (Kibæk børnehave)
Bulderby
Telefon

2571 9660
9719 1561
9719 2383
9719 1091
9719 2029

9719 2211
9719 1600
40767600
9719 2030
9926 8211
9719 1333
7015 0715


8727 8727

9866 6666
9926 8211
9712 2257
9753 5222
9994 4444
9628 1100

9627 5456
9738 1961
9717 8270
9719 1436
8657 1233
8651 1690
87708700


9719 8070
9719 6398
9999 2299
9719 1411
9719 1233
9719 1380

8628 6803

E-mail

ibt_jensen@ofir.dk
osterhedegaard@hotmail.com
p.staal@tdcadsl.dk
barslund5@gmail.com
famvt@mail.dk
dvn@dvn.dk


Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net