Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Sørvad Vandværk

Bestyrelsen: 
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Vandværkspasser
Bestyrelsesmedlem


Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS

Entreprenør
El-forsyning
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver

Nabovandværker:
Vildbjerg Tekniske Værker

Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere

Mejeri

Navn

Alan Lunde
Erling Pugdal
Ivan Thomsen
Georg Lyskjær
Gunnar Andersen
Poul Erik Lauridsen
Arne Hald
Agerfeld VVS Smedeog Maskinforretning

NOE
DVN


Vildbjerg Vandværk
Sørvad Plejehjem

Vinding Skole

Kontakt Herning kommuneTelefon

20157257
40564394
61657480
97438328
40438328 
22160067
97421644
97438200


97421488
98 66 66 66


97131500
96285550

96287777

E-mail

lunde@mvbmail.dk
130@nc-nielsen.dk 
ivan.thomsen@mvb.net 
anetteoggeorg@hotmail.com 

else.poul@gmail.com
ah@arnehald.dk
henning@agerfeld-smede.dkdvn@dvn.dk


vtv@vtv-vildbjerg.dk


vinding.skole@herning.dk

Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Telefon: 97 19 82 85
Mobil: 40 30 89 00
Mail: stoettrup@adr.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net