Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Vind Vandværk

Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Sekretær
Bogholder
Medlem / driftsleder
Medlem

Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver

Nabovandværker:

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Navn

Carsten Bjerum
Henning Jensen
Mogens Larsen
Randi Stjernholm
Johannes Hay
Steen Stjernholm
Telefon

2149 9159
4087 8641
2485 1133
2072 2160
2062 0023
2072 2161
E-mail

carstenhjerrum@mail.dk
lisbethoghenning@email.dk
voldsted@larsen.mail.dk
randi@steen-stjernholm.dk
johanneshay@gmail.com
steen@steen-stjernholm.dk

Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net