Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Abildå Vandværk

Bestyrelsen: 
Formand
Næstformand
Sekretær 
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Vandværkspasser


Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Naturgas (påvisning af kabel)
Nødstrømsanlæg
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger

Nabovandværker:
Ørnhøj Vandværk

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri
Navn

Carsten Bjerrum
Henning Jensen
Mogens Larsen
Randi Stjernholm
Steen Stjernholm
Johannes HayØrnhøj El-service
Abildå Smedie

RAHPoul Nielsen
Kaj Pedersen
Kaj Hauris Pedersen
P. Christiansen A/S
DVN

Telefon

2149 9159
4087 8641
2485 1133
2072 2160
2072 2161
2062 00239738 6093
9738 4162

9732 14559738 4122
9738 4215
9738 4156
9753 5222
9866 6666


9738 6020

E-mail

carstenbjerrum@mail.dk
lisbethoghenning@email.dk
voldsted@larsen.mail.dk
randi@steen-stjernholm.dk
steen@steen-stjernholm.dk
johanneshay@gmail.com


dvn@dvn.dk

Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net