Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Skarrild Vandværk

Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Teknisk ansvarlig

Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver

Nabovandværker:

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Navn

Esben Pilgaard
Søren Christensen
Peder Juul Mikkelsen
Erik Holk Jensen
Per Balle Nielsen

Telefon


E-mail

e.pilgaard@mail.dk
sorenlandmand@gmail.com
pederjuul70@gmail.com
erik@stksmede.dk
jonnaogper@gmail.comName: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net