Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Snejbjerg Vandværk

Bestyrelsen:
Formand
Sekretær
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver

Nabovandværker:

Følsomme forbrugere:
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Navn

Leif Nielsen
Esper Moesgaard
John Bech
Knud Hedelund
Henning Jepsen
Rolf Guthauser
Mads Riber Rasmussen
Telefon

3031 8203
4030 5239
5370 1878
4228 0888
2463 2242E-mail


Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net