Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Sørvad Vandværk

Bestyrelsen: 
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Vandværkspasser
Vagttelefon

Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS/Smed
VVS/Smed Vagttelefon
Entreprenør
El-forsyning
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver

Nabovandværker:
Vildbjerg Tekniske Værker

Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere

Mejeri

Navn

Ivan Thomsen
Erling Pugdal
Allan Andersen
Georg Lyskjær
Poul Erik Lauridsen
Gunnar Andersen
Gunnar AndersenArne Hald
Agerfeld VVS Smede
Agerfeld VVS Smede

NOE
DVN


Vildbjerg Vandværk
Sørvad Plejehjem

Vinding Skole

Kontakt Herning kommuneTelefon

40321693
40564394
21735907
29708328
40458549
40438328 
4043832897421644
40881552
21705477

97421488
98 66 66 66


97131500
96285550

96287777

E-mail

ivan.thomsen@mvb.net 
vogn130@gmail.com 
aba1500@hotmail.com
anetteoggeorg@hotmail.com 
else.poul@gmail.com
gga@altiboxmail.dk
ah@arnehald.dk
henning@agerfeld-smede.dkdvn@dvn.dk


vtv@vtv-vildbjerg.dk


vinding.skole@herning.dk

Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net