Herning Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Herning Kommune
Lokal alarmeringsliste - Studsgård Vandværk

Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer / vandværksservice
Laboratorium
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver
SRO

Nabovandværker:

Følsomme forbrugere:
Hjemmehjælp
Dagplejekontor
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Daginstitution

Hal
Sport
Landbrug
Navn

Erik Borg
Henning Skallebæk

Dennis Lysdahl
Finn Kronbo
Henning LarsenIn2tec
Kibæk VVS - Henning
Snejbjerg Entreprenør
EniigA. Højfeldt

Højvang Lab.Selvaflæsning SAO


Krüger
Bethaniagde 3B
Torvet 5


Studsgård Friskole
Kernehuset/
Engblommen
Minihallen
SGIF
John Kristensen
Michael Bak
Kristian Corneliussen
Per Ørskov Jensen
Telefon

2487 5398
4017 3406

6038 2770
3061 8690
2531 09929628 0000 / 2249 9877
4076 7600
9716 2349 / 4033 2049
7015 15609712 0222 / 2531 0992

5824 2458 / 2421 2561


8746 3300
9628 2828 / 9628 4460
9628 2828 / 9628 6053


9716 4259 / 2649 2123
9628 6777 / 9716 4220
2223 7895
2062 0528
4071 1665
2027 9493
2973 8404
9716 4103
9716 4237

E-mail

erikborg@privat.dk


Name: logo_hv.png.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Herning Vandråd
v/Johannes Støttrup
Mobil: 40 30 89 00
Mail: sfvand@energipost.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net